Zselic AMI

Varjas Tamás

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, akik a művészetek után érdeklődnek! 
Köszöntöm a zselici táj szívében, mely nem csak természeti gazdagságában, hanem népi hagyományában is bővelkedik, itt Szennában és környékén. 

A Zselic Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanáraként dolgozom, immár 2009 óta, 2021-ben pedig átvettem az intézményvezetői feladatokat. E becses, számomra kedves oktatói munka során, a legjobb tudásom szerint adom át a magyar népi kultúra hagyományait a gyermekeknek. Intézményvezetőként célom, hogy a művészeti képzés minél tovább gazdagíthassa és segítse gyermekeink fejlődését. Már kisgyermek korom óta táncolok, így a pályaválasztás során egyértelmű volt a célom, hogy néptánc pedagógus legyek. Művészeti Iskolai oktatás után az alapokat továbbfejlesztettem egy évtizeden keresztül a Somogy Táncegyüttesben. Tanulmányaimat tanítói végzettséggel alapoztam meg a Kaposvári Egyetemen, majd Budapesten a Magyar Táncművészeti Egyetemen végeztem „Bsc”, illetve „Ma” képzést. Az egyetemi és főiskolai évek mellett már megkezdtem a pedagógusi munkát, így 2009 óta gyűjtöm és tágítom tapasztalataimat a néptánc oktatás terén. A képzések során több módszerrel, módszertannal ismerkedhettem meg, melyeket a saját tapasztalataim, módszereim ötvözetével alkalmazok a mindennapi tanítás során. Diplomamunkáim mindegyikét átitatta a népzene és néptánc (A zenére végzett mozgás hatása a gyerekek ritmusérzékének a fejlődésére; Somogyi gyermekjátékok tanítása 4-6 éveseknek; Az egészséges életmódra nevelés lehetőségei és módszerei az Alapfokú Művészeti Iskola néptánc szakirányán.). 2020-ban sikeresen teljesítettem a Közoktatás vezetői pedagógus szakvizsgát, melynek tudását jelen intézményünkben kamatoztatom, hogy minél tovább fennmaradhassanak hagyományaink. 

A tanítás során „Gustav Mahler” gondolata az, amit a legjobban magaménak érzek: 
"A hagyományőrzés nem a hamu imádása, hanem a tűz továbbadása."   

 …és miért a néptánc?  

„...Játszom én és táncolok,
  Játszom én, mint sok dolog. 
Látszom fénybe és tükörbe, 
Játszom egyre, körbe-körbe. 
Játszom én és néha este fölkelek, 
s játszom, hogy akik alusznak, gyerekek.”    
(Kosztolányi Dezső)

A néptánc fejlesztő hatása komplex és sokrétű. Aki ebbe a közösségbe belép megtapasztalhatja, hogy fejlődik a téri tájékozódása, az idő érzékelése és az erőkifejtés tartományához kapcsolódó készségek, képességek. A tánc fejleszti azokat a motoros képességeket és készségeket, melyek összeköttetésben állnak a saját test érzékelésével, a tér és az idő érzékelésével, a mozgásügyességgel, koordinációval, egyensúlyérzékeléssel. Mind ezek jótékony hatása mellett a közösség összetartó ereje és támogatása a legkimagaslóbb.

  Többi tanár megtekintése itt!