Lépjen kapcsolatba velünk

Hétfőtől–szombatig:
11:50–17:00 óráig ügyeletet,
12:00–20:00 óráig tanítási órát tartunk.

Az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésre:

7477 Szenna, Árpád utca 1.

iskola@zselicami.hu

+36 82 584030

Bankszámlaszám: OTP 11743002-26491701-00000000

Alapfokú művészeti iskolánk zene- és néptáncművészeti ágon folytat oktató- nevelőmunkát. Intézményünkben az alapfokú művészetoktatás 12:00 órakor kezdődik.

A szervezeti és működési szabályzat szerint az intézmény hétfőtől szombatig 11:50 - 17:00 óráig ügyeletet, 12:00 - 20:00 óráig tanítási órát tart.

A tanulónak a tanítási órára az óra előtt 10 perccel kell megérkeznie. A korábban érkezők a tanterem előtt várakozhatnak.

Az óra megkezdése után érkező tanuló késését a tanár a naplóban bejegyzi. Ha az óra megkezdése után, több mint 10 perccel érkezik meg, akkor távolléte hiányzásnak minősül.

Az órarend és a foglalkozási rend által behatárolt tanulmányi időben (tanítási időben) az iskola épülete csak a szaktanár engedélyével hagyható el.

A foglakozásoktól való távolmaradás engedélyezését, kiskorú tanuló esetében a szülő vagy a gondviselő kérheti.

Az iskola a rendezvények, szünetek, ünnepek rendjét az éves munkaterv alapján mindenki számá-ra hozzáférhető helyen (a hirdetőtáblán, honlapon) közli, a tanév megszokott rendjétől eltérő vál-tozásokról írásban tájékoztat.

A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, egyéb esetekben pedig időpont- egyeztetés után kereshetik föl az iskola tanárait.

A fogadóórák időpontjait a tájékoztató füzet tartalmazza.