Lépjen kapcsolatba velünk

Hétfőtől–szombatig:
11:50–17:00 óráig ügyeletet,
12:00–20:00 óráig tanítási órát tartunk.

Az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésre

Székhely: 7477 Szenna, Árpád utca 1.
Könyvtár: 7477 Szenna, Árpád utca 1.
Ügyviteli cím: 7477 Szenna, Tildy Zoltán utca 9.

Zselic AMI: 📞 82 / 686 - 550

Iskolatitkár:

Fogelné Pálos Anikó (+36 30 4923502)

Könyvtáros:

György - Horváth Emese

Gazdasági ügyintéző:

Tóth-Bencs Zsuzsanna (+36 20 9130131)

Igazgató:

Varjas Tamás (+36 20 5119793)

@ email cím:

iskola@zselicami.hu

konyvtar@zselicami.hu

gazdasagi@zselicami.hu

igazgato@zselicami.hu

Általános információk

Alapfokú művészeti iskolánk zene- és néptáncművészeti ágon folytat oktató-nevelő munkát. Intézményünkben az alapfokú művészetoktatás 12:00 órakor kezdődik.

A szervezeti és működési szabályzat szerint az intézmény hétfőtől szombatig 11:50 - 17:00 óráig ügyeletet, 12:00 - 20:00 óráig tanítási órát tart.

A tanulónak a tanítási órára az óra előtt 10 perccel kell megérkeznie. A korábban érkezők a tanterem előtt várakozhatnak.

Az óra megkezdése után érkező tanuló késését a tanár a naplóban bejegyzi. Ha az óra megkezdése után, több mint 10 perccel érkezik meg, akkor távolléte hiányzásnak minősül.

Az órarend és a foglalkozási rend által behatárolt tanulmányi időben (tanítási időben) az iskola épülete csak a szaktanár engedélyével hagyható el.

A foglakozásoktól való távolmaradás engedélyezését, kiskorú tanuló esetében a szülő vagy a gondviselő kérheti.

Az iskola a rendezvények, szünetek, ünnepek rendjét az éves munkaterv alapján mindenki számára hozzáférhető helyen (a hirdetőtáblán, honlapon) közli, a tanév megszokott rendjétől eltérő változásokról írásban tájékoztat.

A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, egyéb esetekben pedig időpont- egyeztetés után kereshetik fel az iskola tanárait.

A fogadóórák időpontjait a tájékoztató füzet tartalmazza.